Raporlama Hizmetleri

Ölçüm ve Raporlama Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler
• Paratoner ölçümü, tesisat kontrolü ve raporlanması; Paratoner topraklama ölçümü, koruma borusu kontrolleri, indirme iletkenleri kontrolleri, muayene klemensi kontrolleri, çatı üstü kontrollerini içeren işlemlerin İSG mevzuat kriterlerine uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Paratonerlerin topraklama direnç değerlerinin ölçümleri ile ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere yılda 1 kere olmak şartıyla periyodik(yıllık) olarak ölçülüp raporlanması gerekir.
• Harmonik Ölçümü,
• Elektrik Tesisat Kontrolü (Tesisat Muayene)
• Enerji Kalitesi Ölçüm ve Raporlama,
• Termal Kamera Ölçüm ve Raporlama
• Koruma Röleleri Röle Ayar / Koordinasyon / Test
• Topraklama Ölçümü
• Şalt Tesisleri Test ve Raporlama
• Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu (Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu); Elektrik tesisatı kontrol raporu hazırlanması için; tesiste bulunan tüm dağıtım, tali, aydınlatma panoları, enerji kablo tavaları, tüm makine ve motorlar, anahtar ve prizler, priz kombinasyon kutuları, aydınlatma armatürleri, tesiste yapılmış diğer ölçüm raporları olmak üzere tesisin genel itibariyle tüm elektrik tesisatı periyodik kontrolü yapılır. Elektrik iç tesisat raporu elektrik tesisatının düzgünlüğünü belirten bir rapor olup iş güvenliği ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yılda 1 kere yapılması zorunludur. Uygunsuzluk saptanmayan tesislere, tesisat uygunluk raporu (Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi) verilir.
• Aydınlatma tesisatı kontrolü ölçümü ve raporlanması; Tesiste yer alan tüm armatürlerin lüks değerleri çıkarılıp hesaplamalar yapılarak tesisin aydınlık şiddetinin uygunluğu denetlenir. İş güvenliği ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yılda 1 kere yapılmak zorundadır.