Bina Yapı Modellemesi (BIM)

Bim Nedir?

 

BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi, Bina Yapı Modellemesi) en temel tanımı ile; birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir.

 

Bim’in Avantajları Nelerdir?

 

Projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemleri henüz tasarım aşamasındayken oluşmadan tespit etmeyi ve çözümlemeyi sağlar.

Projede çalışan tüm birimlerinde senkronize şekilde çalışmasına ve proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesine olanak sağlar.

Maliyet hesaplama aşamasında hata paylarını minimuma indirir 

Projenin tüm detaylarını mimari modelleme ve mimari görselleştirme yoluyla görünür kılarak tüm birimlerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırır.

Projedeki dataları, daha sonraki aşamalarda da kullanılabilmesi için saklar.

Projeye dair verilebilecek kararların ortaya çıkmasını ve sonuçlanmasını kolaylaştırır.

Belirsizlikleri ortadan kaldırarak tüm taraflar için şeffaf ve net bir iş akışına imkan tanır.

Oluşabilecek atıkların en aza indirilmesi konusunda destek olur ve böylece çevreye duyarlı projelerin artışını hızlandırır.

 

ALG Group olarak, tasarımda BIM Autocad Revit platformunda yapıların elektrik modellemesi süreçlerini aktif olarak uygulamanın yanında, BIM’e geçiş sürecindeki müşterilerimize, alanında uzman, eğitimli ve deneyimli personelimiz ile BIM yönetimi, BIM koordinasyonu ve BIM danışmanlığı süreçlerinde de hizmet veriyoruz.